history
 • 1981
  The early day

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’

 • 1990
  Letraset sheets

  There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum but the majority have suffered alteration

 • 1996
  200 Lattin words

  There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum but the majority have suffered alteration

 • 2000
  Written in 45 BC

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’

 • 2006
  Letraset sheets

  There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum but the majority have suffered alteration

 • 2012
  We Are The Best

  There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum but the majority have suffered alteration

 • 2015
  Our Vision

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’

2016
Today

Mục tiêu của chúng tôi luôn cố gắng khẳng định mình qua chất lượng sản phẩm để trở thành một trong những nhà sản xuất phim hàng đầu tại Việt Nam.
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, bằng chính năng lực của mình, chúng tôi rất lấy làm vinh dự và hãnh diện đón nhận được sự quan tâm hợp tác hiệu quả từ nhiều khách hàng, đối tác, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.
Với đội ngũ sản xuất dày dạn kinh nghiệm từ giai đoạn tiền kỳ cho đến khâu sản xuất hậu kỳ, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của khách hàng.